Onze voorwaarden

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over ons privacy- en cookiebeleid en de algemene voorwaarden.

Privacy & cookiebeleid van Madaga

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Madaga. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data die wordt verzameld via onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming hiervan. In deze verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar jouw gegevens opgeslagen worden en met welke reden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten.

Wie zijn wij?

Aangenaam! Wij zijn Madaga en maken kleintjes hapje voor hapje verliefd op echt eten. Er zijn situaties waarin Madaga gegevens van jou verzamelt. Het is daarom goed dat jjj weet wat wij met deze gegevens doen en hoe je jouw wensen omtrent gegevensverzameling kan aangeven. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Madaga
T. Pannekoek- van Werven (gegevensverantwoordelijke)
Laan van Kronenburg 14, 4e etage
1183 AS Amstelveen 085 27 35 435 / welkom@madaga.nl

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om verschillende redenen verzamelt Madaga persoonsgegevens:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Madaga stuurt nieuwsbrieven via e-mails. Met deze nieuwsbrieven inspireren en begeleiden wij kinderdagverblijven en ouders/verzorgers om met kleintjes op Smaakavontuur te gaan. Daarnaast versturen wij soms productinformatie. Je voornaam en e-mailadres worden hiervoor verzameld via het formulier op deze website. Ook als je een nieuwe klant bent, voegen wij je toe aan onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan altijd via een eenvoudige link.

2. Om jouw vragen te beantwoorden
Wanneer jij een vraag hebt, is de kans groot dat je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website. In dit formulier vragen wij alleen de benodigde gegevens om jouw vraag te kunnen beantwoorden of om jou hierover te kunnen contacten. Daarom verzamelen wij alleen de volgende gegevens:
naam, e-mailadres, telefoonnummer, het onderwerp van je vraag en een omschrijving van je vraag.

3. Om onze heerlijke maaltijden te kunnen leveren
Madaga levert verse en biologische maaltijden aan de kinderopvang. Om de maaltijden bij jou in de koelkast te kunnen afleveren, vragen te kunnen stellen over de bestelling of om jouw vragen te beantwoorden, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat om gegevens zoals: naam kinderdagverblijf, factuuradres, leveradres, naam van de besteller, telefoonnummer en e-mailadres.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij gaan zeer voorzichtig met jouw persoonsgegevens om en daarom delen wij deze niet met derden. Wij delen alleen de noodzakelijke gegevens met bedrijven (ook wel verwerkers) die wij inschakelen om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met al deze partijen hebben wij in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over zorgvuldig gebruik en passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn Mailchimp voor de nieuwsbrieven, Exact voor de facturatie en Magento voor het verwerken van jouw bestellingen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat wij jouw persoonsge-gevens in principe bewaren tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van het contract. Je hebt het recht om ons eerder te verzoeken de gegevens te verwijderen, mits er aan de contractuele verplichtingen voldaan is.

Beveiliging van gegevens

Madaga heeft er alles aan gedaan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarom heeft Madaga de volgende maatregelen toegepast:

Technische maatregelen, zoals: (toegang)beveiliging van apparatuur en automatisch verwijderen van voormalige klanten binnen 6 maanden.

Organisatorische maatregelen, zoals: aangewezen verantwoordelijken voor informatiebeveiliging binnen Madaga, bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij de medewerkers, opgestelde beveiligingsprocedures die regelmatig worden getest en geëvalueerd, een beveiligingsregister en een controle van de logbestanden op maandelijkse basis.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat we naar je browser sturen. Daardoor kunnen we jouw browser, de volgende keer dat je de website bezoekt, automatisch herkennen. Cookies kunnen informatie verzamelen die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website, bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en de duur van de gebruikssessie.

1. Waarom gebruiken wij cookies?

De cookies zorgen ervoor dat de website snel werkt en je de website veilig kan bezoeken. Ook kunnen wij zien of de indeling van onze website goed werkt of dat we het beter in kunnen richten: dit allemaal om het jou extra makkelijk en plezierig te maken!

2. Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hiermee kunnen ook sommige voorkeuren worden bewaard (zoals taalinstelling).

• Doelgroepgerichte of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om het surfgedrag van onze bezoekers vast te leggen. Daarmee verzamelen we informatie over browergewoonten welke kunnen worden gebruikt voor het aanpassen van advertenties en marketing. Een voorbeeld hiervan is een remarketing campagne. Deze cookies, ookwel tracking cookies, worden gebruik door socialmedia-accounts, nieuwsbrieven en Google AdWords. Wij vragen je de cookies te accepteren wanneer je onze website bezoekt. Nadat een gebruiker de voorwaarden heeft geaccepteerd, mogen cookies worden bijgehouden en worden geplaatst.

Google analytics: om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de klant, maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google jouw gegevens niet mag en kan gebruiken en alleen voor Madaga zichtbaar zijn.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens die bij Madaga bewaard worden op te vragen en in te zien. Je kan hierover contact met ons opnemen per e-mail of telefoon. Wij sturen je dan een overzicht van de gegevens die in ons bezit zijn. Kloppen je gegevens niet? Of zijn er gegevens gewijzigd? Dan zullen wij deze gegevens aanpassen (binnen de wettelijke termijn van een maand). Mocht je een bezwaar hebben dat wij bepaalde gegevens in het bezit hebben, vragen wij je ook contact met ons op te nemen.

Vragen of klachten?

Natuurlijk helpen wij je graag! Je kan telefonisch of per e-mail contact met ons customer care team. Zij zijn bereikbaar op 020-3081200 of welkom@madaga.nl.
Officieel moeten wij je er ook nog op wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming.

Wijzigingen

Madaga heeft het recht om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen, mocht de wetgeving rondom dit onderwerp veranderen. Daarom raden wij je aan met enige regelmaat dit beleid te checken.

Amstelveen, april 2019 

Algemene voorwaarden

Omdat ’t toch best een lap tekst is, hebben wij de belangrijkste punten voor je samengevat. De volledige voorwaarden vind je onderaan de samenvatting.

 • Onze chauffeurs leveren twéé keer per week, tenzij anders afgesproken. Hiermee denken we aan het milieu maar ontvang je wel iedere  week de verse maaltijden.
 • Door oogst, inkoop of andere oorzaken kan het heel soms voorkomen dat een besteld product niet gekookt kan worden. Madaga zal in dit geval een passend alternatief leveren.
 • Over het algemeen rekenen we geen leverkosten, tenzij het een kleine bestelling is: dan komen we er niet onderuit om een tegemoetkoming in de kosten in rekening te brengen.
 • Wij vragen je de producten binnen 30 minuten in de koelkast te plaatsen. Als de koelkast schoon en leeg is, heb je grote kans dat onze chauffeur het al voor je doet!
 • Om zeker te weten dat de complete bestelling in huis is, vragen we je de bestelling direct te controleren. Mocht er onverhoopt toch een product ontbreken, geef ons dan even een seintje!
 • Voedselveiligheid vinden we allemaal belangrijk: wij vragen je daarom om ervoor te zorgen dat er ook op locatie voedselveilig met de producten om wordt gegaan – volgens de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.
 • De maaltijden dienen volgens bereidingsvoorschrift te worden verwarmd. Deze informatie vind je op het etiket maar ook in de starterskit welke je ontvangt bij de start.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden – hierna “de Voorwaarden” – wordt onder “Madaga” verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Madaga B.V., alsook aan haar gelieerde ondernemingen. Onder “Afnemer” wordt verstaan elke partij aan wie Madaga producten (inclusief ingrediënten en verpakkingen daarvan) en diensten levert. Onder “Producten” wordt verstaan alle producten/of diensten – inclusief ingrediënten en verpakkingen – die Madaga uit hoofde van de Overeenkomst levert aan Afnemer.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, prijsopgaven van Madaga, alsook met Madaga gesloten Overeenkomsten en andere daarmee samenhangende rechtshandelingen. Toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Madaga uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Madaga.
1.3 Alle aanvragen, offertes en aanbiedingen van Madaga zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Madaga worden herroepen of gewijzigd. Indien een aanvraag of offerte een termijn voor aanvaarding bevat, dan geldt dat het aanbod met het verstrijken van die termijn direct komt te vervallen.
1.4 De overeenkomst tussen Madaga en Afnemer – hierna “de Overeenkomst” – komt tot stand niet eerder dan na ondertekening daarvan namens Madaga door een daartoe bevoegde persoon, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.5 De Afnemer met wie eenmaal op grond van de Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Madaga.

2. Levering

2.1 Levering van de Producten door Madaga aan Afnemer geschiedt ten minste één maal per week, behoudens feestdagen en afwijkende schriftelijke afspraken.
2.2 Madaga is gerechtigd om – binnen de grenzen van door Afnemer aangegeven dieet – of allergievoorschriften – vervangende Producten van soortgelijke kwaliteit en functionaliteit te leveren, indien de oorspronkelijk bestelde Producten op enig moment niet voorhanden zijn.
2.3 Het minimale bestelbedrag per levering bedraagt € 100,– incl. BTW. Madaga behoudt zich het recht voor om bij een bestelling van een lager bedrag bijkomende logistieke en administratieve kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
2.4 Door Madaga aangegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Eventuele overschrijding van de levertermijn door Madaga geeft Afnemer niet het recht op enige vergoeding van (in)directe schade, tot opschorting van enige voor Afnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging van de Overeenkomst.
2.5 Madaga levert de Producten tot aan de deur. Na levering dient Afnemer de Producten binnen dertig (30) minuten in de koeling te plaatsen. Madaga is niet aansprakelijk voor enige Product – of personenschade, indien deze bepaling niet door Afnemer is nageleefd.
2.6 In geval Afnemer de Producten niet (tijdig) conform de Overeenkomst in ontvangst neemt, komen alle door Madaga in verband daarmee vergeefs gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten voor transport, opslag en/of vervanging voor rekening van Afnemer.
2.7 Afnemer dient bij aflevering van de Producten onmiddellijk te onderzoeken of de levering compleet is en beantwoordt aan de Overeenkomst. Eventuele afwijkingen dienen door Afnemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag na aflevering vóór 12:00 uur schriftelijk bij Madaga te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Producten worden geacht conform de Overeenkomst te zijn ontvangen.
2.8 Het indienen van een klacht als bedoeld in Artikel 2.7 geeft Afnemer – ongeacht of de kennisgeving daarvan al dan niet tijdig is gedaan – niet het recht om haar betalingsverplichtingen jegens Madaga op te schorten of eventuele schade en/of kosten met facturen van Madaga te verrekenen.
2.9 Indien Madaga specifieke Producten, ingrediënten of verpakkingen – bestemd voor Afnemer – moet vernietigen omdat deze niet langer bruikbaar zijn, dan komen de kosten van inkoop, opslag en de vernietiging daarvan voor rekening van Afnemer.

3 Prijzen, facturatie en betaling

3.1 Prijzen voor Producten luiden in euro (€), inclusief BTW en eventuele andere heffingen en inclusief transportkosten en verpakkingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Madaga factureert in beginsel wekelijks direct aan Afnemer, op basis van het aantal bestelde maaltijden op verpakkingsbasis. Facturen van Madaga worden elektronisch naar Afnemer verzonden. Indien Afnemer een papieren versie van de factuur wenst, dan kan Madaga daar bijkomende kosten voor in rekening brengen.
3.3 Betaling door Afnemer geschiedt middels automatische incasso binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Indien Afnemer de facturen van Madaga niet voldoet binnen de gestelde betalingstermijn, is Afnemer over het alsdan uitstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd van 8% per maand vanaf de eerste dag na verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente in rekening wordt gebracht. Ook is Madaga bevoegd om de redelijkerwijs gemaakte (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
3.5 Alle door Madaga geleverde Producten blijven in eigendom van Madaga totdat de daarmee verband houdende facturen, inclusief eventueel daarmee verband houdende rente, boete(n) en/of andere kosten volledig door Afnemer zijn voldaan conform de Overeenkomst.
3.6 Madaga is gerechtigd om een jaarlijkse redelijke inflatiecorrectie toe te passen op de overeengekomen prijzen. Madaga bericht Afnemer hierover uiterlijk twee (2) maanden voordat de prijswijziging ingaat.
3.7 In aanvulling op het bepaalde in Artikel 3.6, is Madaga binnen redelijke grenzen gerechtigd de prijzen van Producten te verhogen ter compensatie van kostprijsverhogende factoren, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in collectieve arbeidsvoorwaarden, prijzen van ingrediënten, productie, verpakking en transport. Madaga bericht Afnemer hierover uiterlijk twee (2) maanden voordat de prijswijziging ingaat.

4 Maaltijden

4.1 Madaga vermeldt specifieke certificeringen, dan wel voorwaarden waaraan de Producten blijkens de Overeenkomst moeten voldoen op het etiket, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Biologisch (SKALgecertificeerd)
 • Vegetarisch
 • Glutenvrij
 • Lactosevrij
 • Gepasteuriseerd (voor maaltijden voor kinderen jonger dan (12) maanden, conform daarvoor geldende wetgeving)
4.2 Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat, vanaf het moment van levering van de Producten op haar vestiging(en), de voedselveiligheid te allen tijde is gewaarborgd in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, alsook daartoe met regelmaat controles uit te (doen) voeren en verslag te (doen) leggen van de uitkomsten van dergelijke controles. Madaga is gerechtigd Afnemer van aanwijzingen te voorzien op het gebied van voedselveiligheid, maar Madaga kan op basis van haar adviezen, dan wel het achterwege laten daarvan, nimmer door Afnemer worden aangesproken voor enige schade en/of kosten.
4.3 Afnemer is gehouden de Producten te bereiden volgens het op de verpakking vermelde bereidingsvoorschrift en mag hier nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madaga van afwijken.
4.4 Madaga streeft ernaar om opgaven van aantallen, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot de Producten zo getrouw mogelijk aan te duiden. Madaga staat er echter niet voor in dat zich ter zake nimmer afwijkingen voordoen. Gebruikelijke afwijkingen zijn in elk geval geoorloofd.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten – waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en/of handelsna(a)m(en) van Madaga – berusten te allen tijde bij Madaga en gaan op basis van de Overeenkomst niet over op Afnemer, ook niet indien de Producten en/of verpakkingen specifiek voor Afnemer zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld, tenzij de overgang van intellectuele eigendom op Afnemer uitdrukkelijk is opgenomen in de Overeenkomst.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Madaga is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of derde(n) mochten lijden als gevolg van de Overeenkomst of de geleverde Producten, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige verwijtbaarheid aan de zijde Madaga sprake is.
6.2 In geval aansprakelijkheid van Madaga komt vast te staan, komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van personenschade, indirecte -, gevolg- en/of immateriële schade en tot ten hoogste het door Madaga verzekerde bedrag ad € 2.500.000,–per aanspraak per kalenderjaar.

7 Beëindiging overeenkomst

7.1 De looptijd van de Overeenkomst bedraagt 12 maanden, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden. De Overeenkomst kan door Madaga en door Afnemer te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, behoudens indien anders overeengekomen.
7.2 Madaga is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden – zonder dat zij gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen – in geval van: (i) een tekortkoming door Afnemer in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, (ii) surséance van betaling of faillietverklaring van Afnemer, (iii) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van één der partijen, dan wel (iv) indien Afnemer – na eenmalige waarschuwing door Madaga – nalaat om Producten, bestemd voor een bepaalde doelgroep als bedoeld in Artikel 4.1 aan die doelgroep te verstrekken.
7.3 Alle vorderingen die Madaga op Afnemer heeft of verkrijgt op het moment dat één (of meerdere) van de situaties als bedoeld in Artikel 7.2 zich voordoet, zullen deze vorderingen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

8 Vertrouwelijkheid

Madaga en Afnemer verplichten zich over en weer om de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde(n) kenbaar te maken, anders dan ter uitvoering van de Overeenkomst en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander. Afnemer is gehouden om deze geheimhouding door te leggen aan bij haar onderneming betrokken personen, zoals haar medewerkers en zij staat ervoor in dat door deze personen geen inbreuk wordt gemaakt op de vorenbedoelde geheimhouding.

9 Privacy

9.1 Voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Madaga persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
9.2 Madaga heeft een privacy statement waarin is beschreven hoe zij met persoonsgegevens omgaat. Het privacy statement is te vinden op de website van Madaga (www.madaga.nl).

10 Slotbepalingen

10.1 De ongeldigheid van een bepaling uit deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de
Overeenkomst.
10.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
10.3 Mochten bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdig zijn dan prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
10.4 Uitsluitend de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Madaga en Afnemer ter zake de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Amstelveen, mei 2019 
OOK EEN WARME LUNCH OP JOUW KINDERDAGVERBLIJF?
VRAAG GRATIS PROEFBOX AAN