Bestel mijn Madaga

Privacy & cookiebeleid van Madaga

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Madaga. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke data die wordt verzameld via onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming hiervan. In deze verklaring lees je alles over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar jouw gegevens opgeslagen worden en met welke reden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten.

Wie zijn wij?

Aangenaam! Wij zijn Madaga en maken kleintjes hapje voor hapje verliefd op echt eten. Er zijn situaties waarin Madaga gegevens van jou verzamelt. Het is daarom goed dat jjj weet wat wij met deze gegevens doen en hoe je jouw wensen omtrent gegevensverzameling kan aangeven. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Madaga
t.a.v. Y. Weijer (gegevensverantwoordelijke)
Laan van Kronenburg 14, 4e etage
1183 AS Amstelveen 020 308 1200 / welkom@madaga.nl

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om verschillende redenen verzamelt Madaga persoonsgegevens:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Madaga stuurt nieuwsbrieven via e-mails. Met deze nieuwsbrieven inspireren en begelei-den wij kinderdagverblijven en ouders/verzorgers om met kleintjes op Smaakavontuur te gaan. Daarnaast versturen wij soms productinformatie. Je voornaam en e-mailadres worden hiervoor verzameld via het formulier op deze website. Ook als je een nieuwe klant bent, voegen wij je toe aan onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan altijd via een eenvoudige link.

2. Om jouw vragen te beantwoorden
Wanneer jij een vraag hebt, is de kans groot dat je contact met ons opneemt via het con-tactformulier op onze website. In dit formulier vragen wij alleen de benodigde gegevens om jouw vraag te kunnen beantwoorden of om jou hierover te kunnen contacten. Daarom ver-zamelen wij alleen de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, het onder-werp van je vraag en een omschrijving van je vraag.

3. Om onze heerlijke maaltijden te kunnen leveren
Madaga levert verse en biologische maaltijden aan de kinderopvang. Om de maaltijden bij jou in de koelkast te kunnen afleveren, vragen te kunnen stellen over de bestelling of om jouw vragen te beantwoorden, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat om gegevens zoals: naam kinderdagverblijf, factuuradres, leveradres, naam van de besteller, telefoon-nummer en e-mailadres.

Wie ontvangen jouw gegevens?
Wij gaan zeer voorzichtig met jouw persoonsgegevens om en daarom delen wij deze niet met derden. Wij delen alleen de noodzakelijke gegevens met bedrijven (ook wel verwer-kers) die wij inschakelen om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met al deze partijen hebben wij in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over zorgvuldig ge-bruik en passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn Mail-chimp voor de nieuwsbrieven, Exact voor de facturatie en Magento voor het verwerken van jouw bestellingen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Dit betekent dat wij jouw persoonsge-gevens in principe bewaren tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van het contract. Je hebt het recht om ons eerder te verzoeken de gegevens te verwijderen, mits er aan de contractuele verplichtingen voldaan is.

Beveiliging van gegevens
Madaga heeft er alles aan gedaan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te be-schermen. Daarom heeft Madaga de volgende maatregelen toegepast:

Technische maatregelen, zoals: (toegang)beveiliging van apparatuur en automa-tisch verwijderen van voormalige klanten binnen 6 maanden.

Organisatorische maatregelen, zoals: aangewezen verantwoordelijken voor in-formatiebeveiliging binnen Madaga, bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij de medewerkers, opgestelde beveiligingsprocedures die regelmatig worden getest en geëvalueerd, een beveiligingsregister en een controle van de logbestanden op maandelijkse basis.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat we naar je browser sturen. Daardoor kunnen we jouw browser, de volgende keer dat je de website bezoekt, automatisch herkennen. Cookies kunnen informatie verzamelen die gekoppeld zijn aan het gebruik van de website, bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en de duur van de gebruikssessie.

1. Waarom gebruiken wij cookies? De cookies zorgen ervoor dat de website snel werkt en je de website veilig kan bezoeken. Ook kunnen wij zien of de indeling van onze website goed werkt of dat we het beter in kunnen richten: dit allemaal om het jou extra makkelijk en plezierig te maken!

2. Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hiermee kunnen ook sommige voorkeuren worden bewaard (zoals taalin-stelling).

Google analytics: om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de klant, maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe de website wordt gebruikt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google jouw gegevens niet mag en kan gebruiken en al-leen voor Madaga zichtbaar zijn.

Jouw rechten
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens die bij Madaga bewaard worden op te vragen en in te zien. Je kan hierover contact met ons opnemen per e-mail of telefoon. Wij sturen je dan een overzicht van de gegevens die in ons bezit zijn. Kloppen je gegevens niet? Of zijn er gegevens gewijzigd? Dan zullen wij deze gegevens aanpassen (binnen de wettelijke termijn van een maand). Mocht je een bezwaar hebben dat wij bepaalde gege-vens in het bezit hebben, vragen wij je ook contact met ons op te nemen.

Vragen of klachten?
Natuurlijk helpen wij je graag! Je kan telefonisch of per e-mail contact met ons customer care team. Zij zijn bereikbaar op 020-3081200 of welkom@madaga.nl.
Officieel moeten wij je er ook nog op wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming.

Wijzigingen
Madaga heeft het recht om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen, mocht de wetgeving rondom dit onderwerp veranderen. Daarom raden wij je aan met enige regelmaat dit beleid te checken.

Amstelveen, juni 2018

MEER WETEN OVER GEZOND ETEN VOOR KINDEREN?