Voor oudercommissie

Gezonde voeding op de kinderopvang steeds belangrijker

Ouders van nu zijn steeds bewuster bezig met de voeding van hun kind. Dit geldt niet alleen thuis, maar ook op de kinderopvang. Ruim 9 op de 10 ouders geeft aan ‘voedselvaardigheid’ belangrijk te vinden (Bron BOinK). Tóch eet 60% van de kinderen nog steeds te weinig groente. Het Voedingscentrum ziet een belangrijke rol voor de kinderopvang weggelegd (Bron Voedingscentrum) bij het aanleren van een gezond eetpatroon onder kinderen. Ook de kinderopvang van jouw kind kan hier het verschil maken door een gezonde start aan te bieden.

Als oudercommissie heb je invloed op het voedingsbeleid

Wist je dat de oudercommissie het adviesrecht heeft op het algemeen voedingsbeleid van de kinderopvang? (Bron BOinK) Madaga helpt je graag bij het opstarten van een adviestraject. Of je nu het hele voedingsbeleid onder de loep wilt nemen óf de broodmaaltijd wilt vervangen voor een warme maaltijd: wij hebben ervaring bij het uitzetten van deze vraag en weten welke stappen je moet ondernemen om draagvlak te creëren bij de verschillende betrokkenen. Samen krijgen we iedereen enthousiast!

Madaga helpt je met:

  • Enquête: het meten van animo voor warm eten onder ouders;
  • Kennissessie: een kick-off voor ouders, locatiemanagers en pedagogisch medewerkers;
  • Stappenplan: waarmee de locatie wordt ondersteund en een zorgeloze implementatie kan worden geboden;
  • Persoonlijke begeleiding en advies omtrent het voedingsbeleid.

Wil je als oudercommissie onderzoeken of het aanbieden van een warme maaltijd iets is voor jouw opvanglocatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

‘Het gezonde voedingsbeleid is steeds belangrijker’


Ook een warme lunch op jouw locatie?
Ik wil meer informatie