Resultaten om van te smikkelen!

Wauw! Met trots delen we dat het Louis Bolk Instituut het succes van Spoony’s Gezonde Smikkelweken op basisscholen heeft bevestigd. 

Naast het succesvolle bso-programma, hebben we met Stichting Spoony afgelopen zomer de Gezonde Smikkelweken uitgerold naar basisscholen. Maar liefst 700 klassen van groep 4 t/m 7 op ruim 200 basisscholen (bijna allemaal in wijken waar kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken wat betreft gezonde voeding) ontvingen een Gezonde Smikkelweken doe-pakket. Met het lespakket konden leerkrachten samen met de leerlingen drie weken lang spelenderwijs aan de slag met het leren over, ontdekken, proeven en klaar maken van groente.

Het recent uitgevoerde wetenschappelijke onderzoek toont aan dat 91% van de deelnemende leerkrachten het programma goed uitvoerbaar vond en 81% kon het eenvoudig integreren in hun dagelijkse lessen. Leerlingen reageerden enthousiast op activiteiten zoals het maken van gezonde broodspreads, interactieve spellen en het leren over voedzame ingrediënten. De meeste leerkrachten gaven aan het onderwerp van de Gezonde Smikkelweken zelf ook heel belangrijk te vinden, waardoor de leerkrachten er zelf ook graag mee aan de slag gingen. 88% van de leerkrachten geeft aan het belangrijk te vinden dat er lessen over gezond en duurzaam eten wordt gegeven op hun school. Voor het lesmateriaal is ook een samenwerking gestart met Smaaklessen, zodat op diverse thema’s een verdiepend programma aangeboden kon worden. Leerkrachten die het Smaaklessen programma al eerder hadden ingezet, gaven aan dat het een verrijking was.

Naast de recente winst van een Gezonde Innovatie Award zijn deze positieve resultaten een bijkomende bevestiging voor het succes van de Gezonde Smikkelweken. Het bevestigt de positieve impact die ons programma heeft en motiveert enorm om onze programma’s verder te ontwikkelen, zodat we op nog meer plekken kinderen kunnen bereiken, inspireren en enthousiasmeren! Dank aan alle samenwerkingen en partners. Stichting Goeie Grutten voor het financieel mogelijk maken, Jong Leren Eten voor het mogelijk maken van het onafhankelijke onderzoek bij Louis Bolk Instituut en Smaaklessen voor de krachtige verdieping die wij via jullie mooie programma toe konden voegen.

Lees het hele onderzoeksrapport.

Spoony’s Gezonde Smikkelweken succes bevestigd


OOK EEN WARME LUNCH OP JOUW KINDERDAGVERBLIJF?
Vraag naar de mogelijkheden